Obavijesti Odjela za informatiku

 
 
Picture of Goran Zaharija
Napredne arhitekture računala - grupe
by Goran Zaharija - Monday, 13 October 2014, 1:56 PM
 

Zbog promjene rasporeda došlo je i do promjene grupa za vježbe.

U prilogu možete vidjeti nove termine vježbi i raspored po grupama.

Grupe su određene tako da se izbjegne preklapanje sa kolegijem Paralelno programiranje.