Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Natječaj za zapošljavanje 5 doktoranda na projektima
by Vladimir Pleština - Tuesday, 15 May 2018, 10:08 AM
 
Izašao je natječaj za zapošljavanje doktoranda (5 izvršitelja) na projektima. Jedno od ponuđenih mjesta je na projektu ADIOS (), a tema istraživanja je: visokofrekventne oscilacije razine mora u svijetu, analiza kvalitete podataka, veza sa sinoptikom, globalne i regionalne studije, a i omogućava se stručno usavršavanje u Japanu.
Uvjeti:
 - sveučilišni diplomski studij fizike – geofizike, fizike, matematike ili računarstva
 Više informacija možete pronaći na:
ovom linku