Obavijesti Odjela za fiziku

 
 
Picture of Ante Bilušić
Mentori završnih i diplomskih radova
by Ante Bilušić - Thursday, 26 April 2018, 9:04 PM
 

Popisi mentora za završne i diplomske radove Odjela za fiziku su u prilogu. 

Studenti koji se nisu javili mentorima to moraju učiniti te definirati temu završnog/diplomskog rada.

Ante Bilušić