Obavijesti Odjela za informatiku

 
 
Picture of Goran Zaharija
Odabir tema diplomskih/završnih radova
by Goran Zaharija - Wednesday, 18 April 2018, 9:17 AM
 

U četvrtak (19.04.) je planiran sastanak sa svim studentima koji su kao mentora završnog/diplomskog rada odabrali nastavnike Divnu Krpan, Sašu Mladenovića ili Gorana Zahariju.

Sastanak će se održati u učionici B2-75 sa početkom u 12:00 sati.