Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Raspored za ljetni semestar 2017/2018
by Vladimir Pleština - Saturday, 24 February 2018, 10:48 PM
 

Poštovane kolege,

Na linku ovdje je objavljen ažurirani raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2017./2018. koji započinje 26.02.2018.

Raspored je ažuriran sukladno primjedbama koje smo dobili.

Sve primjedbe te eventualna preklapanja i dalje možete prijaviti na raspored@pmfst.hr

Više informacija i raspored po grupama na studijima Informatike i Matematike možete pronaći na stranici: http://www.pmfst.unist.hr/raspored/

Ako postoje preklapanja u rasporedu, studenti mogu zamjeniti grupe.

Za pregled rasporeda možete koristit i mobilnu aplikaciju EduPage gdje automatski dobijete obavijest o promjeni rasporeda.

Aplikaciju za Android uređaje možete pronaći na GooglePlay-u:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage

Aplikaciju za Iphone možete pronaći na AppStore-u

https://itunes.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk&ls=1&mt=8

U aplikaciju se upisuje adresa "pmfst.edupage.org" za naš raspored.