Novosti

 
 
Slika Vladimir Pleština
Raspored predaje dokumetacije na Info pultu
napisao/la Vladimir Pleština - Utorak, 3. Listopad 2017., 09:27
 

Svi studenti koji imaju mogućnost, dužni su od ponedjeljka 02.10.2017 preko Studomata otvoriti upisni list i upisati predmete s predupisnog lista koje mogu.

Otvaranje upisnog lista nam omogućava da studentima prebacimo predmete koje su upisali na predupisima.

Oni studenti koji, zbog tehničkih problema ili spadaju u kategoriju odobrenja upisa po posebnim odlukama vijeća, ne mogu otvoriti upisni list također moraju predati dokumentaciju, a referada će provjeriti da li su podnijeli potrebne zamolbe i da li su zamolbe odobrene.

Studenti su dužni predati:

- Prijavu za upis na više godine (u prilogu)

- Indeks

- Predupisni list

- dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526401 – 23300;

- dokaz o uplati troškova školarine (sukladno utvrđenom iznosu na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526400 – 20500;).

 Raspored predaje dokumentacije:

Dokumetacija se predaje na info pult

 Utorak 03.10.2017 od 10:00-14:00 - dokumentacija za studente:

- Biologije i kemije (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,

- Informatike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

 

Srijeda 04.10.2017 od 10:00-14:00  - dokumentacija za studente:

- Nutricionizam (preddiplomski) za šalter 1,

- Informatike i tehnike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

 

Četvrtak 05.10.2017 od 10:00-14:00  - dokumentacija za studente:

- Matematike (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,

- Matematike i informatike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

 

Petak 06.10.2017 od 10:00-14:00  - dokumentacija za studente:

- Fizike, Inženjerske fizike (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,

- Matematike i fizike, te Fizike i informatike(preddiplomski i diplomski) za šalter 2.