Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Slušanje predmeta s diplomskog studija
by Vladimir Pleština - Tuesday, 26 September 2017, 11:40 PM
 

Svi studenti preddiplomskog studija sa 150 i više ECTS bodova koji imaju namjeru prema odluci Fakultetskog vijeća http://moodle.pmfst.unist.hr/mod/forum/discuss.php?d=7618 upisati i slušati predmete s diplomskog studija trebaju do petka 29. 09. 2017 u referadu predati zamolbu s popisom predmeta koje žele slušati.

Bilo bi dobro da studenti razmisle i prilikom predupisa voditeljima napomene koje bi predmete slušali kako bi se moglo voditi računa prilikom izrade grupa pojedinih predmeta i rasporeda.