Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o upisu ekvivalentnog predmeta
by Vladimir Pleština - Thursday, 21 September 2017, 5:21 PM
 

Klasa:602-04/17-01/0018

Ur. broj:2181-204-01-05-17-0001

Split, 20. rujna 2017.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 128. sjednici održanoj dana 20. rujna 2017. donijelo je sljedeću:

O  D  L  U  K  U

I.

U slučaju kada predmet koji student nije položio više nije u redu predavanja, student može upisati jedan ili više predmeta koji je Odjel nadležan za studijsku grupu definirao kao ekvivalent za taj predmet.

II.

Novi predmet se studentu računa kao upis predmeta prvi put te se bodovi novog predmeta računaju u obračun participacije.

III.

U slučaju da student ima upisan predmet više od jednog puta, a predmet više nije u redu predavanja te student upisuje novi predmet kao ekvivalent, na studenta se primjenjuje odluka o upisu kolegija treći put.

 

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina