Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka za studente koji gube pravo studiranja zbog upisa kolegija treći put
by Vladimir Pleština - Thursday, 21 September 2017, 5:19 PM
 

Klasa:602-04/17-01/0015

Ur. broj:2181-204-01-05-17-0001

Split, 20. rujna 2017.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 128. sjednici održanoj dana 20. rujna 2017. donijelo je sljedeću:


O  D  L  U  K  U

 

I.

Studentima koji sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gube pravo studiranja, mogu podnijeti zahtjev za upis kolegija po treći put u svrhu nastavka studija u akademskoj godini 2017./2018.

Zahtjev se može odobriti ukoliko studenti ispunjavaju sljedeći uvjet:

-          imaju ostvarenih prosječno najmanje 30 ECTS bodova po aktivnoj godini studiranja.

-          Zahtjev za nastavak studiranja se predaje do 26. 09. 2017.

 

II.

Studenti iz toč. I. ovog prijedloga plaćaju participaciju školarine u iznosu od 8.000,00 kuna.

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina