Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o visini upisnine za ak. god. 2017./2018.
by Vladimir Pleština - Thursday, 21 September 2017, 4:20 PM
 

Klasa:602-04/17-01/0011

Ur. broj:2181-204-01-05-17-0001

Split, 20. rujna 2017.

 

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, a sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće na 128. sjednici održanoj dana 20. rujna 2017. donijelo je sljedeću:

 

O  D  L  U  K  U

o visini upisnine za ak. god.  2017./2018.

 

Svi studenti koji upisuju višu godinu studija ili ponovno upisuju godinu studija,

plaćaju  upisninu u iznosu od 350,00 kuna.

 

 

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina