Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Obavijest studentima i nastavnicima
by Vladimir Pleština - Friday, 8 September 2017, 2:31 PM
 
Jesenski ispitni rok traje do 22. rujna 2017. godine. Prijave za upis u prvu godinu diplomskih studija je do 25. rujna. Rang liste kandidata će biti objavljene 26. rujna, a upisi su od 27. do 29. rujna. Do 25. rujna je bitno da budu obranjeni završni radovi i upisane sve ocjene u nastavnički portal kako bi se studenti mogli prijaviti na diplomski studij.

Studenti koji brane diplomske radove, moraju diplomske radove obraniti do 29. rujna ukoliko žele završiti u ovoj akademskoj godini. Ukoliko student diplomski rad ne obrani do 29. rujna, mora ponovno upisati diplomski rad u akademskoj godini 2017/2018.

Za studente koji upisuju višu godinu potrebno je da svi ispiti budu završeni i ocjene unesene do 27. rujna kako bi se studenti uredno mogli upisati u višu godinu.

U periodu od 27.-29. rujna će biti obavljeni i predupisi kao i ranijih godina kako bi se studentima pomoglo prilikom odabira izbornih predmeta i spornih situacija. Raspored predupisa će biti objavljen naknadno.

Kao i do sada, prijave tema i diplomskih/završnih radova obavlja mentor zajedno sa studentom, a pročelnik odobrava. Zamolio bi da pročelnici vode računa o tome kako bi sve prošlo bez problema.