Novosti

 
 
Picture of Ani Grubišić
Nagrade
by Ani Grubišić - Thursday, 29 June 2017, 2:13 PM
 
Poštovane kolegice i kolege!

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21.6.2017. godine, odlučeno je da će se i ove godine 15% znanstvenika iz prirodnih znanosti (ukupno 6) nagraditi s dodatnih 5000,00kn u sklopu institucijskog financiranja znanstvenih djelatnosti.

Nagrada se dobiva za znanstveni rad objavljen od 2012. do 2016. godine u časopisu indeksiranom u bazi WoS, koji do sada nije bio na ovaj način nagrađivan. Rad treba prijaviti onaj autor koji je najviše doprinio radu. Rad se može prijaviti samo jednom.

Rok za prijavu je 4.7.2017. na e-mail adresu ani@pmfst.hr. Rang lista će se napraviti prema omjeru IF i medijana područja znanstvenog rada. Konačnu listu nagradjenih znanstvenika će donijeti Fakultetsko vijeće na idućoj sjednici.

Pozdrav
Ani Grubisic