Novosti

 
 
Picture of Ani Grubišić
Predavanje
by Ani Grubišić - Monday, 19 June 2017, 10:04 AM
 

Predavač: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Laboratorij za mikro i nano elektroniku

 

Vrijeme i mjesto: utorak, 20. lipnja 2017. u 13 sati, predavaonica B3-16

 

Naslov: Napredne poluvodičke elektroničke komponente za primjenu u komunikacijskim sklopovima i fotodetektorima.

 

 Sažetak: U predavanju će biti dan prikaz dijela istraživačkih aktivnosti Laboratorija za mikro i nano elektroniku na FER-u u Zagrebu u kojem je izumljen i demonstriran bipolarni tranzistor s horizontalnim tokom struje (engl. Horizontal Current Bipolar Transistor - HCBT) koji je trenutno najbrži silicijski bipolarni tranzistor s implantiranom bazom na svijetu. U prvom dijelu predavanja bit će dan prikaz HCBT tehnološkog procesa integriranog sa 180 nm CMOS tehnologijom te električke karakteristike procesiranih elemenata. Analizirat će se izmjerene karakteristike integriranih sklopova s HCBT-om za bežične komunikacije u frekvencijskom području do 2,6 GHz, kao što su frekvencijsko miješalo, dijelilo frekvencije i naponski kontroliran oscilator. U drugom dijelu predavanja prikazat će se karakteristike fotodioda s ultra-plitkim neutralnim područjem (<5 nm) koje imaju rekordnu osjetljivost za ultra-ljubičasta zračenja i niskoenergetske elektrone s plitkom apsorpcijom u siliciju. Visoka osjetljivost uz površinu detektora uz izvrsne električke karakteristike postignute su upotrebom sloja amorfnog bora debljine nekoliko nanometara. Diskutirat će se primjene fotodioda s amorfnim borom za detekciju različitih tipova zračenja.

 

Biografija: Tomislav Suligoj je diplomirao, magistrirao i doktorirao u polju elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 1995., 1998. odnosno 2001. godine.

Trenutno je redoviti profesor na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave FER-a gdje predaje kolegije u području elektronike i mikroelektronike. Bio je gostujući istraživač na University of California, Los Angeles od 1999. do 2001. godine te na poslijedoktorskom usavršavanju na Hong Kong University of Science and Technology. Dosada je vodio 18 projekata financiranih od državnih institucija, međunarodnih kompanija i Sveučilišta. Koautor je 14 odobrenih patenata, više od 30 radova u časopisima i 90 u zbornicima konferencija u području projektiranja, mjerenja i modeliranja elektroničkih elemenata, mikro- i nano- elektronike, poluvodičke tehnologije i projektiranja integriranih sklopova.

Prof. Suligoj dobitnik je 14 nagrada uključujući Državnu nagradu za znanost 2015. g., Zlatnu plaketu na izložbi inovacija ARCA, Best paper award na MIPRO MEET konferenciji, srebrnu plaketu “Josip Lončar” za posebno istaknutu doktorsku disertaciju te Fulbright-ovu stipendije. Član je Technical Program Committee i Chairman of Device Physics Subcommittee konferencije IEEE Bipolar/BiCMOS Circuits and Technology Meeting (BCTM). Član je Steering Committee konferencije MIPRO MEET. Voditelj je Laboratorija za mikro i nano elektroniku. Održao je velik broj pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama, sveučilištima, institutima i kompanijama.