Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odabir mentora za diplomski/završni rad
by Vladimir Pleština - Monday, 16 January 2017, 9:08 PM
 

Poštovane studentice i studenti završne godine preddiplomskog i diplomskog studija, ako ste u ovoj godini upisali završni ili diplomski rad, trebate se odlučiti za mentora koji će pratiti izradu Vašeg završnog/diplomskog rada.

Anketa za odabir mentora/neposrednih voditelja pojedinih odjela nalazi se na ovoj poveznici.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs3PxYP9755RHKkGzGakFxHd55_QQd-BkDezD_f2Ctn4hNOQ/viewform)

Anketa će biti otvorena do 01. veljače 2017. godine

Napomena:  Studenti koji imaju preddiplomski završni ispit na matematici ne trebaju birati mentora. Pratite upute za popunjavanje formulara. Prilikom popunjavanja vodite računa o prioritetu koju dajete potencijalnom voditelju. Nakon provedbe ankete, u suradnji s voditeljem definirat ćete temu, a s rezultatima ankete ćete biti upoznati naknadno.