Novosti

 
 
Picture of Ani Grubišić
4. Fakultetski seminar
by Ani Grubišić - Tuesday, 10 January 2017, 5:14 PM
 

Pozivamo Vas na 4. fakultetski seminar u srijedu 11.01.2017. u amfiteatru 3F-A-1-1 u 12:00 sati na kojem će dr.sc. Filip Pošćić održati predavanje pod naslovom „Hiperakumulatori ekotoksičnih metala – evolucija i fizijologija“.

Dr.sc. Filip Pošćić diplomirao je molekularnu biologiju 2007. na Sveučilištu u Trstu (I) a doktorirao 2012. sa specijalizacijom u ekologiji na Sveučilištu u Udinama (I). Godine 2011. bio je gostujući doktorski student na Sveučilištu Vrije, Amsterdam (NL). Od 2012. do 2016. zaposlen je na Sveučilištu u Udinama kao postdoktorand s fokusom na toksičnost metala i cerij-oksid nanočestica u usjevima. Od 2016. zaposlen je kao postdoktorand na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu gdje trenutačno istražuje elementarni sastav masline i maslinovog ulja. Njegovi istraživački interesi obuhvaćaju istraživanja o homeostazi elemenata i evolucije hiperakumulatora. Pobjednik je istraživačke stipendije na Sveučilištu u Udinama za mlade znanstvenike 2013. na polju interakcije nanočestica i biljaka.

Lijep pozdrav

Ani Grubišić