Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
2. fakultetski seminar 'Autofagija – naš prijatelj ili neprijatelj'
by Vladimir Pleština - Monday, 21 November 2016, 4:49 PM
 

Pozivamo Vas na 2. fakultetski seminar, u srijedu 23.11.2016. u amfiteatru 3F-A0-1,u 13.00 sati. Doc. dr. sc, Ivana Novak Nakir s Medicinskog fakulteta u Splitu, predavanjem pod naslovom u na temu 'Autofagija – naš prijatelj ili neprijatelj?' predstavit će istraživanja za koja je dodijeljena Nobelova nagrada iz područja fiziologije i medicine za 2016. godinu.

Ivana Novak Nakir je diplomirala molekularnu biologiju na Biološkom odsjeku PFM-a u Zagrebu, a doktorat znanosti stekla je na Karolinska Institutu u Stockholmu u Švedskoj 2006. godine. Nakon doktorata kratko je radila u Glaxo Smith Kline istraživačkom institutu u Zagrebu te je nakon toga 2008. godine započela poslijedoktorsko usavršavanje u laboratoriju prof. dr. sc. Ivana Đikića u MedILS-u u Splitu za kojeg je dobila EMBO Long Term Fellowship. Trenutačno istražuje autofagiju, proces razgradnje staničnih dijelova nužan za održavanje ravnoteže i zdravlja svih stanica. Voditeljica je uspostavnog istraživačnog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost – 'The role of autophagy receptors in selective removal of mitochondria – AutoMito'.