Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Upitnik za studente
by Vladimir Pleština - Monday, 31 October 2016, 9:45 AM
 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi istraživanje određenih aspekata studentskoga iskustva u generaciji studenata upisanih u ak. god. 2012./2013. na preddiplomske i integrirane studijske programe. Ciljevi su ovoga istraživanje utvrditi stupanj općeg zadovoljstva studiranjem, percepciju pojedinih aspekata studiranja te dobiti uvid u očekivanja od studija i visokog učilišta. U svrhu uspješne provedbe istraživanja, molimo Vas da ispunite upitnik koji ste primili elektroničkom poštom. Ako niste dobili anketni upitnik, a željeli biste sudjelovati u istraživanju, molimo Vas da se javite Središnjem prijavnom uredu AZVO-a na adresu elektroničke pošte spu@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274 – 844.

S poštovanjem,

 

Dekanica:

 

prof.dr.sc. Jasna Puizina