Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o upisu predmeta s diplomskog studija
by Vladimir Pleština - Monday, 10 October 2016, 7:00 PM
 

Klasa:602-04/16-01/0022

Ur. broj:2181-204-01-05-16-0001

Split, 28. rujna 2016.

 

Temeljem  članka  40. Statuta  Fakulteta,  Fakultetsko  vijeće na 110. sjednici  održanoj 28. rujna

2016., s jednim suzdržanim glasom, donijelo je sljedeću:

 

 

 

ODLUKU

 

I.

Studentima preddiplomskih sveučilišnih studija koji su ostvarili  najmanje  150 ECTS boda, na osobni zahtjev, može se odobriti  slušanje i polaganje određenih  predmeta  diplomskih studija u ak. god. 2016./2017.

Ukupno opterećenje studenata u ak. god. 2016./2017. može biti najviše 60 ECTS boda u sto se ubrajaju i neostvareni ECTS  bodovi sa preddiplomskog studija.

Predmeti  diplomskog studija  koji se slušaju  i polažu u ak. god. 2016./2017., računaju  se  kao prvi put upisani.

Evidenciju  o upisanim  predmetima, prijavnicama i položenim  ispitima  vodi Studentska služba

koja studentima izdaje knjižicu  sa upisanim  predmetima.

II.

Studenti  kojima  se odobri  slušanje  i polaganje  predmeta  diplomskog studija,  za te predmete plaćaju participaciju od 133,33  kuna po ECTS bodu do maksimalnog iznosa os 8.000,00 kuna.

 

III.

Položeni  predmeti  diplomskog studija  neće  se  računati  kao  predmeti  položeni  na preddiplomskom studiju već će se upisati pri upisu na diplomski studij.

Ukoliko  dođe  do  promjene  nastavnog   programa  ili  se  predmet  diplomskog  studija  koji  je odslušan  i položen  ukine, studenti  su  dužni  upisati  predmete  diplomskog studija  sukladno novom nastavnom  programu.