Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Izračun participacije
by Vladimir Pleština - Tuesday, 4 October 2016, 5:20 PM
 

Svi studenti koji imaju opravdanu primjedbu na izračun participacije na predupisu mogu podnijeti zamolbu studentskoj referadi za ponovni obračun. Ovo se odnosi na studente koji su nakon obavljenog predupisa položili ispit te isti nije bio evidentiran na predupisu.