Novosti

 
 
Slika Vladimir Pleština
Upisi u akademsku godinu 2016./2017. za ponavljače i studente viših godina
napisao/la Vladimir Pleština - Ponedjeljak, 3. Listopad 2016., 16:33
 

UPISI U AKAD. GOD. 2016./2017.

ZA PONAVLJAČE I STUDENTE VIŠIH GODINA

 

 POSTUPAK UPISA:

Upisi za studente sveučilišnih preddiplomskih/diplomskih studija koji u akad. god. 2016/17 upisuju ponavljanje godine ili upisuju višu godinu vršiti će se u periodu od 04. listopada 2016. do 07. listopada 2016. godine prema sljedećem rasporedu:

04. listopada 2016. – utorak

Diplomski studij – svi smjerovi

05. listopada 2016. – srijeda

Preddiplomski:

·         Biologija i kemija

·         Inženjerska fizika

·         Informatika

06. listopada 2016. – četvrtak

Preddiplomski:

·         Nutricionizam

·         Fizika

·         Informatika i tehnika

·         Fizika i informatika

07. listopada 2016. – petak

Preddiplomski:

·         Matematika

·         Matematika i fizika

·         Matematika i informatika

 

Studenti su dužni otvoriti upisni list preko studomata!!!

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

·         Prijava za upis

·         Predupisni list;

·         dokaz o uplati troškova upisa (svi studenti dužni su platiti novčani iznos od 350,00 kuna na IBAN Fakulteta broj HR17 23300031100068831, s pozivom na broj: 6526401 – 23300:

·         dokaz o uplati troškova školarine (novčani iznos utvrđen na predupisnom listu uplaćen na IBAN Fakulteta broj HR17 23300031100068831, s pozivom na broj 6526400 – 20500:)

·         indeks.

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće biti upisani.

 

 

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS:

Studenti dokumentaciju predaju na INFO PULT-u – prizemlje Fakulteta, prema gore navedenom rasporedu u vremenu od 08,30 – 15,30 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30 sati).

Studenti na info pultu predaju i potvrde o statusu redovitog studenta (zdravstveno osiguranje, subvencionirani prijevoz, rad preko Student servisa i dr.) i iste preuzimaju sljedeći radni dan na INFO PULTU u istim terminima.