Novosti

 
 
Saša Mladenović
Upis kolegija po treći put
by Saša Mladenović - Thursday, 15 September 2016, 8:40 AM
 

Temeljem članka 40. Statuta Fakulteta, a u skladu s čl. 29. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće na 108. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. god., donijelo je sljedeću:

O  D  L  U  K  U 

I.

Studentima koji sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gube pravo studija, mogu podnijeti zahtjev za upis kolegija po treći put u svrhu nastavka studija u akademskoj godini 2016./2017.

Zahtjev se može odobriti ukoliko studenti ispunjavaju slijedeće uvijete:

-       da im je ostao nepoložen najviše jedan predmet zbog kojeg gube pravo studiranja,

-       da imaju ostvarenih 45 ECTS bodova po aktivnoj godini studiranja.

Zahtjev za nastavak studija se predaje do 22. 09. 2016.

II.

Studenti iz toč. I. ove Odluke plaćaju participaciju školarine u iznosu od 8.000,00 kuna.

Napomena: Zamolba za upisom kolegija po treći put u svrhu nastavka studirana u akademskoj godini 2016./2017. podnosi se studentskoj službi, a temeljem uvida u položene ispite evidentirane u ISVU prodekan za nastavu odobrava zamolbu.

(Uredio/la Ante Bilušić - izvorno objavljeno Srijeda, 14. Rujan 2016., 21:51)