Novosti

 
 
Saša Mladenović
Odobravanje završetka studija
by Saša Mladenović - Wednesday, 14 September 2016, 9:46 PM
 

Temeljem članka 40. Statuta Fakulteta, a u skladu s čl. 29. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće na 108. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. god., donijelo je sljedeću:

O  D  L  U  K  U 

I.

Studentima III. godine preddiplomskih sveučilišnih studija i II. godine diplomskih sveučilišnih studija,  kojima je do završetka studija preostalo neostvarenih 30 ECTS bodova te završni odnosno diplomski rad s pripadajućim seminarima i projektima, a koji sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gube pravo studija, odobrava se završetak studija u akademskoj godini 2016./2017.

II.

Studenti iz toč. I. ove Odluke plaćaju participaciju školarine u iznosu od 8.000,00 kuna.

Napomena: Studenti koji žele iskoristiti ovu mogućnost obavezno podnose zamolbu za završetak studija u ak. god. 2016./2017. studentksoj službi. Prodekan za nastavu temeljem uvida u dostupnu evidenciju položenih ispita evidentiranih u ISVU odobrava ili odbija zamolbu.