Obavijesti Odjela za Matematiku

 
 
Picture of Nikola Koceić Bilan
Rokovi za prijave završnih preddiplomskih ispita i diplomskih radova
by Nikola Koceić Bilan - Tuesday, 6 September 2016, 5:21 PM
 

Prijave za diplomske studije na PMF-u se primaju do 19.09. 2016. Svi studenti 3. godine matematičkih preddiplomskih studija koji žele nastaviti studirati na jednom od matematičkih diplomskih studija PMF-a moraju do 19.09. (uključujući i taj dan) položiti sve propisane ispite i obraniti/položiti završni preddiplomski rad/ispit. Dakle, zadnji mogući termin obrane/polaganja završnog rada/ispita  je 19.09. Budući da se svaka obrana/polaganje završnog rada/ispita mora prijaviti najmanje 5 dana prije zakazanog termina to je zadnji rok prijave termina za dan 19.09. srijeda 14.09. Studneti koji očekuju polaganje zadnjeg ispita nakon 14.09. do 19.09. mogu u dogovoru s mentorom svejedno prijaviti obranu završnog rada/ispita  za ponedjeljak 19.09.

Studenti koji su položili sve ispite na diplomskom studiju a nisu diplomirali do kraja ove akademske godine (26.09.) moraju se upisati i u sljedeću akademsku godinu ali bez plaćanja participacije za neobranjeni diplomski rad i isti mogu obraniti u bilo kojem terminu tijekom akademske godine 2016/2017 u dogovoru s mentorom.