Arhiva obavijesti

 
 
Saša Mladenović
postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života
by Saša Mladenović - Monday, 2 May 2016, 6:43 PM
 

Poštovane studentice i studenti PMF-a,

I ove akademske godine Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu provodi postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života.

Cilj anketiranja je utvrditi zadovoljstvo studenata radom stručnih i administrativnih službi te zadovoljstvo različitim vidovima studentskog života (infrastruktura sastavnice, knjižnica i prostor za učenje sasatvnice, Sveučilišna knjižnica, studentska referada, uprava sastavnice, studentski zbor sastavnice, studentski smještaj, studentska prehrana, kulturno-umjetnički sadržaji, sport i rekreacija, zdravstvena zaštita, međunarodna suradnja i ured za osobe s posebnim potrebama) kako bi se ukazalo na potrebe i mogućnosti poboljšanja kvalitete rada stručnih i administrativnih službi te organizacije i realizacije ostalih vidova studentskog života.

Vrednovanje se provodi kod studenata preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, preddiplomskih stručnih studija ili specijalističkih diplomskih stručnih studija osim za studente završnih godina.

Anketiranje je anonimno i dobrovoljno, a provodi se elektroničkim putem uz pomoć računala (koristeći preglednik Internet Explorer iil Mozila Firefox) ili mobitela. Pristup anketnim upitnicima moguć je preko linkahttp://evasys.unist.hr/evasys/online/.

 

Voditelj odbora za unaprijeđenje kvalitete PMF-a

Renata Odžak