Arhiva obavijesti

 
 
Saša Mladenović
Slušanje i polaganje određenih predmeta diplomskih studija
by Saša Mladenović - Monday, 26 October 2015, 3:31 PM
 

Na zahtjev studenata, 

studenti koji to žele, mogu podnijeti zahtjev za slušanjem kolegija sa više razine studija (diplomskog). 

Zahtjev se podnosi preko moodle (Studentska služba) i fizički pročelniku odjela odgovarajućeg studija. Ako je odjel u mogućnosti organizirati nastavu, zahtjev će se pozitivno riješiti.

Mole se studenti da predaju zahtjeve do kraja tjedna.

U nastavku se nalazi Odluka dekana.


Klasa:602-04/15-01/0023

Ur. broj:2181-204-01-05-15-0001

Split, 21. listopada 2015.

 

Temeljem članka 40. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 94. sjednici održanoj 21. listopada 2015., s jednim suzdržanim glasom, donijelo je sljedeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

 

I.

Studentima sveučilišnih preddiplomskih studija koji su ostvarili najmanje 150 ECTS boda, na osobni zahtjev, može se odobrit slušanje i polaganje određenih predmeta diplomskih studija u ak. god. 2015/2016.

Ukupno opterećenje studenata u ak. god. 2015/2016 može biti najviše 60 ECTS boda u što se ubrajaju i neostvareni ECTS bodovi sa preddiplomskog studija.

Predmeti diplomskog studija koji se slušaju i polažu u ak. god. 2015/2016, računaju se  kao prvi put upisani.

 

     II.

Studenti kojima se odobri slušanje i polaganje predmeta diplomskog studija, za te predmete plaćaju participaciju od 50,00 kuna po ECTS bodu.

 

     III.

Položeni predmeti diplomskog studija neće se računati kao predmeti položeni na preddiplomskom studiju već će se upisati pri upisu na diplomski studij.

Ukoliko dođe do promjene nastavnog programa ili se predmet diplomskog studija koji je odslušan i položen ukine, studenti su dužni upisati predmete diplomskog studija sukladno novom nastavnom programu.

 

       D e k a n:

prof.dr.sc. Ante Bilušić