Arhiva obavijesti

 
 
Picture of Ante Bilušić
Javni poziv za sudjelovanje u projektu Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU
by Ante Bilušić - Friday, 9 October 2015, 12:46 PM
 
Projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“ (u nastavku teksta: Projekt) obuhvaća suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: MRRFEU) i tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, s jedne strane te studentskih udruga i drugih neformalnih grupa studenata* koje slobodno djeluju na visokom učilištu, s druge strane, a sa svrhom podizanja svijesti o fondovima Europske unije (u nastavku teksta: EU fondovi) odnosno povećanja informiranja studentske populacije vezano uz mogućnosti korištenja EU fondova, sustav upravljanja i kontrolu korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj te pripremu i provedbu europskih projekata.

Studentskim udrugama i neformalnim grupama studenata (u nastavku teksta: udruge/grupe ) koje će u okviru ovog poziva biti odabrane za sudjelovanje u Projektu, kao korisnicima Projekta bit će povjereni razni zadaci kao što su primjerice: izrada brošura, projektnih prijedloga, eseja, newslettera na temu EU fondova i sl. Studentske udruge i grupe studenata će imati mogućnost primanja publikacija za knjižnice visokih učilišta vezano uz EU fondove, izravnog kontakta s pojedinim državnim službenicima MRRFEU-a tijekom raznih događanja, sudjelovanja u različitim natjecanjima za slogane, fotografije, eseje, video uratke i edukacije o EU fondovima i Europskoj uniji općenito, sudjelovanje na godišnjim konferencijama Akademije regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Akademija) te povezivanje sa sličnim akademijama u zemljama EU (razmjena znanja i iskustava).
Potičemo dosadašnje korisnike ovog projekta (udruge) da se prijave i ove godine, uz napomenu da se u ovoj fazi projekta mogu prijaviti članovi Studentskih udruga koji nisu sudjelovali u Pilot projektu Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije prošle godine.
Na kraju projekta bit će organizirana godišnja konferencija Akademije, na kojoj će se dodijeliti
nagrade predstavnicima najuspješnijih studentskih udruga i grupa studenata za pojedine aktivnosti provedene tijekom projekta.

* NAPOMENA: neformalna grupa studenata odnosi se na slobodno udruživanje studenata s istog Fakulteta (od tri do sedam članova)