Arhiva obavijesti

 
 
Slika Ante Bilušić
Raspored predavanja za zimski semestar 2015./16.
napisao/la Ante Bilušić - Nedjelja, 4. Listopad 2015., 18:56
 

Objavljen je raspored predavanja za zimski semestar akademske godine 2015./16.

Napomene:

 • U donjem desnom kutu mora pisati datum 04.10.2015. Ako piše raniji, u vašem pregledniku morate onemogućiti kolačiće ('cookies')
 • Prefiks "SK" označava da se nastave održava u Sveučilišnoj knjižnici, "FESB" na FESB-u, a "EF" na Ekonomskom fakultetu.
 • U izborniku studija ("Razredi"), "PD" označava preddiplomski, a "D" diplomski studij, dok "BK" označava studij biologije i kemije, itd.
 
Slika Ante Bilušić
Re: Raspored predavanja za zimski semestar 2015./16.
napisao/la Ante Bilušić - Ponedjeljak, 5. Listopad 2015., 22:16
 
Radi manjka raspoloživih dvorana postoje problemi s rasporedom koji se stalno nastoje otkloniti. Za sljedeće su kolegije definirani termini i predavaonice:
 • Uvod u teoriju brojeva: utorkom, 8-10, učionica 22, Teslina 12
 • Matematička logika: utorkom, 16-18, FESB učionica FESB- A105
 • Algebarske strukture: ponedjeljkom, 18-20, FESB učionica FESB - A302
Slika Ante Bilušić
Re: Raspored predavanja za zimski semestar 2015./16.
napisao/la Ante Bilušić - Ponedjeljak, 5. Listopad 2015., 22:36
 

Objavljena je nova verzija rasporeda.

Važno: U donjem desnom kutu mora pisati datum 05.10.2015.

Slika Ante Bilušić
Re: Raspored predavanja za zimski semestar 2015./16.
napisao/la Ante Bilušić - Nedjelja, 11. Listopad 2015., 17:24
 

U prilogu, u pdf-formatu, nalaze se promjene rasporeda za sljedeće studije:

 • matematika, preddiplomski, 1. i 3. semestar,
 • matematika i fizika, preddiplomski, 5. semestar,
 • matematika i informatika, preddiplomski, 3. semestar,
 • informatika, diplomski, 1. semestar,
 • matematika i informatika, diplomski, 3. semestar,
 • matematika, diplomski, različiti semestri.

Raspored će 12.10.2015. biti objavljen i na službenim stranicama s rasporedom.

Slika Ante Bilušić
Re: Raspored predavanja za zimski semestar 2015./16.
napisao/la Ante Bilušić - Ponedjeljak, 12. Listopad 2015., 11:03
 

Objavljena je nova verzija rasporeda te molimo da provjerite vaše rasporede.

Važno: U donjem desnom kutu mora pisati datum 12.10.2015.