Arhiva obavijesti

 
 
Saša Mladenović
Molim vas da čitate obavijesti
by Saša Mladenović - Wednesday, 30 September 2015, 6:39 PM
 

Mole se studenti da postupe prema uputi. Nemojte slati upite na prodekana za nastavu, dekana ili pročelnike već, u slučaju da Studomat iz nekih razloga uopće ne dopušta upis, molim da problem prijavite na mail studomat@pmfst.hr i to na način da u mail napišete JMBAG ime i prezime te poruku koju vam je sustav javio.

Hvala!

   Saša Mladenović