Obavijesti Odjela za fiziku

 
 
Picture of Paško Županović
Nastava Inženjerske fizike na FESBu Rev2
by Paško Županović - Saturday, 26 September 2015, 10:14 AM
 

Dragi studenti,

u mom prvom pismu na ovu temu poslao sam pripojenom pismo s rasporedom u kome sam naveo imena predmeta iz reda predavanja Inženjerske fizike. Kako neki predmeti na FESBu nose drukčiji naziv u novom pripojenom naći ćete i ove nazive, u zagradma.


SP


Paško Županović