Arhiva obavijesti

 
 
Picture of Ante Bilušić
Način izračuna participacije školarini u akademskoj godini 2015./16.
by Ante Bilušić - Friday, 25 September 2015, 12:33 PM
 
  1. Student se oslobađa plaćanja participacije školarine ako ispunjava barem jedan od slijedećih uvjeta:
    • Ako je ostvario najmanje 55 ECTS bodova ili najmanje 55/60 ECTS bodova zaokruženih na veći cijeli broj upisanih u prethodnoj akademskoj godini.
    • Upisao najmanje 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, a ostao mu je nepoložen najviše 1 ispit ili završni rad (sa seminarom) ili diplomski rad (sa seminarom).
  2. Student plaća participaciju u iznosu 1/60 godišnje školarine za svaki nepoloženi ECTS bod iz prethodne akademske godine, a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario najmanje 42 ECTS boda ili najmanje 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na veći cijeli broj, a ne spada u prethodnu kategoriju studenata koji su oslobođeni od plaćanja participacije.
  3. Student plaća participaciju u iznosu 1/60 godišnje školarine kn za svaki upisani ECTS bod u novoj akademskoj godini,  a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario manje od 42 ECTS boda ili manje od 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na manji cijeli broj.
  4. Pri obračunu participacije se ne računaju ECTS bodovi pridijeljeni predmetima Završni preddiplomski rad, Završni preddiplomski ispit, Završni informatički projekt, Diplomski rad, Diplomski seminar i Projekt diplomskog rada.
  5. Sukladno članku 18, stavku 13. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, studenti kojima je odobren prijelaz odnosno promjena studijskog programa podmiruju maksimalan iznos participacije u troškovima školarine, osim u slučaju kada upisuju višu godinu studija u odnosu na upisanu godinu studija s kojega student prelazi, kada plaćaju participaciju školarini navedenu u prethodnim točkama.
  6. Student nema pravo na povrat participacije školarini ako se u tijeku akademske godine ispiše sa studija, prekine studij ili u tijeku akademske godine ostvari pravo na mirovanje studentskih obveza.