Arhiva obavijesti

 
 
Picture of Ante Bilušić
Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Saturday, 19 September 2015, 6:35 AM
 

Od objave Odluke Senata o participaciji školarini za 2015./16. zaprimio sam dosta opravdanih upita o iznosu participacije školarini koju pojedini student mora platiti. S ciljem razjašnjenja situacije, dopustite mi da najprije konstatiram sljedeće:

  • dosadašnja odluka Senata o participaciji školarini odnosila se na akademske godine 2012./13., 2013./14., i 2014./15.,
  • radi kašnjenja u potpisu programskih ugovora o punoj subvenciji participacije školarini između nadležnog ministarstva i Sveučilišta, Senat do svoje današnje sjednice nije mogao donijeti odluku o studentskoj participaciji školarini,
  • radi skorašnjeg početka akademske godine 2015./16., Senat je jednoglasno zaključio da prema studentima nije pošteno mijenjati dosada važeću odluku o studentskoj participaciji školarini.

Navedena Odluka nije savršena i ne pokriva dobar dio slučajeva u kojima studenti nisu upisali točno 60 ECTS bodova (primjerice, zbog nepoloženih preduvjeta za upis pojedinih predmeta ili zbog činjenice da je vrlo često nemoguće napraviti kombinaciju upisanih predmeta s točno 60 ECTS bodova). Ovdje podsjećam da je pitanje broja upisanih ECTS bodova riješeno člankom 21. Pravilnika o studijima te je u rujnu 2014. godine Fakultetsko vijeće, s ciljem pomirenja spomenute Odluke i realnih situacija s brojem upisanih ECTS bodova, donijelo sljedeću odluku o studentskim participacijama školarini:


A) Student se oslobađa plaćanja participacije školarine ako ispunjava barem jedan od uvjeta:
  1. Osvojio je najmanje 55 ECTS ili najmanje  55/60 ECTS upisanih u prethodnoj ak.g.
  2. Upisao je najmanje 60 ECTS u prethodnoj akademskoj godini, a ostao mu je nepoložen najviše 1 ispit ili završni rad (sa seminarom) ili diplomski rad (sa seminarom)
B) Student plaća participaciju u iznosu 1/60 godišnje školarine od 8.000,00 kn za svaki nepoloženi ECTS iz prethodne akademske godine ako je osvojio najmanje 42 ECTS ili najmanje 42/60 ECTS upisanih prethodne akademske godine, pri čemu ne spada u prethodnu kategoriju oslobođenih plaćanja participacije, a najviše 8.000,00 kn.

C) Student plaća participaciju u iznosu 1/60 godišnje školarine od 8.000,00 kn za svaki upisani ECTS u novoj ak.g.  ako je osvojio manje od 42 ECTS i manje od 42/60 ECTS upisanih prethodne ak.g., a najviše 8.000 kn.

D) Ista pravila vrijede i za redovite studente koji prelaze na novi studij.


Navedeni algoritam izračuna participacije školarini u potpunosti odgovara odluci Sveučilišta iz rujna 2012. godine u situacijama koje je odluka predvidjela. Razlike su u duhu navedene odluke pri čemu se definiraju situacije koje tom odlukom nisu predviđene, a ide se u korist studenata.

Fakultetskom vijeću, čija se sjednica održava u petak, 25. rujna 2015. godine, ćemo predložiti identičnu odluku o studentskim participacijama školarini pri upisu u akademsku godinu 2015./16.

Ako imate dodatnih pitanja, molim da mi ih ne postavljate e-mailom, nego tako da odgovorite ("reply") na ovu obavijest. Na pitanja ću nastojati odgovoriti promptno čime će te odgovore vidjeti svi studenti.
 
Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Saturday, 19 September 2015, 6:49 AM
 

Pitanje:
"U akademskoj godini 2014/2015 upisala sam ukupno 54 boda. Ako položim sva
54 boda moram li plaćati participaciju školarini?
"

Odgovor:
Sukladno slučaju A-1), položili ste 54/54 ECTS boda, što je više ili jednako od 55/60 te ste oslobođeni plaćanja participacije školarini

Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Tuesday, 22 September 2015, 1:10 PM
 

Pitanje:
"Student sam 2. godine diplomskog studija Informatika.
Imam pitanje s obzirom na ove odluke o skolarinama. Naime meni je ostao diplomski rad, diplomski seminar i diplomski projekt (sve skupa 15bodova). Zanima me dali ja spadam u ovaj dio studenata koji neplacaju nista (bas kao sto je bilo i prosle godine, a rekli ste da su pravila ista kao i lani)? Takoder ovo ce mi biti treci put da upisujem ovo jer nisam ove godine stigao to rijesiti radi osobnih stvari.
"

Odgovor:
Pošto su sva tri kolegija vezana uz izradu diplomskog rada, ne plaćate participaciju.
Što se trećeg upisa tiče, to je pitanje regulirano člancima 14. i 26. Pravilnika o studijima.
Ispravak
: Plaćanje participacije za diplomski projekt će još biti razmotreno.


Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Tuesday, 22 September 2015, 1:13 PM
 

Pitanje:
"Pročitala sam ovo Vaše objašnjenje pa me zanima par detalja.
'Ista pravila vrijede i za redovite studente koji prelaze na novi studij.'
Je li to znači da ja ako mijenjam smjer ne trebam platiti 8000?
Jer dosad su nam stalno govorili da moramo jer mijenjamo smjer, znači
nebitno koliko ostvarenih bodova imamo. I s obzirom da ponavljam prvu
godinu, je li bitno da ja u ovoj godini ostvarim više od 42 boda na ovom
smjeru na kojem sam sad ili da mi na drugom smjeru (na koji prelazim)
priznaju više od 42?
"

Odgovor:
Participaciju plaćate sukladno slučajevima B) ili C), ovisno o tome koji je uvjet ispunjen.
Ispravak: Ovo je pitanje regulirano člankom 18, stavak (13) Pravilnika o studijima te će u tome duhu biti i prijedlog teksta odluke.

Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Tuesday, 22 September 2015, 1:13 PM
 

Pitanje:
"Zavrsavam prvu godinu diplomskog studija Matematike (racunarski smjer). Prosle godine sam upisala 59 ECTS bodova (kao i vecina studenata s mog smjera) jer za izborni predmet nismo mogli uzeti kolegije koji smo htjeli zbog neprilagodjenosti gradivom nasem predznanju i koji je izmedju ostalog nosio 6ECTS bodova nego smo uzeli izborrni kolegij od 5ECTS bodova. Tako da je vecina nas u prvoj godini upisala 59 ECTS bodova umjesto 60. I meni je ostao nepolozen jedan kolegij od 5 ECTS bodova. Trebam li placati te ne polozene bodove s obzirom na razlog ubog kojeg je vecina na upisala 59, a ne 60 bodova u prethodnoj godini?"

Odgovor:
Položili ste 54/59 (=91,5%) ECTS bodova, što je manje od 55/60 (=91,7%) ECTS bodova te stoga, sukladno točki A-1) niste oslobođeni plaćanja participacije. S druge strane, pošto ste položili više od 42/60 (=70%) ECTS bodova, participaciju plaćate sukladno točki B): 5 ECTS x 133,33 kn = 666,65 kn.
Svejedno, predložit ćemo da se postotci zaokruže na veći cijeli broj, čime biste ostvarili 92% upisanih ECTS bodova.

Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Tuesday, 22 September 2015, 7:02 AM
 

Pitanje:
Zanima me ukoliko je netko upisao 58 ects bodova, da li je i dalje uvijet za ne placanje punih 8000kn 42 ects boda ili 70% od upisanih bodova?

Odgovor:
Sukladno slučaju C), za oslobođenje plaćanja pune participacije morate ostvariti najmanje 42/60 ECTS bodova, što u Vašem slučaju iznosu (42/60) × 58 = 41 ECTS bod.


Pitanje
:
Upisala sam 40 ECTS bodova u ovoj akademskoj godini (vise nisam mogla, budući da sam treća godina).
Ostvarila sam 30 ECTS boda ( ostaje mi jedan predmet i završni rad).
U razgovoru s Vama ste rekli da sam oslobođenja plaćanja. Vrijedi li to, s obzirom na Vas mail o participaciji školarine?

Odgovor:
Iako Vam je ostao samo jedan nepoloženi ispit (bez završnog rada), pošto ste upisali manje od 60 ECTS bodova ne potpadate pod slučaj A-1). Pošto ste položili 30/40 upisanih ECTS bodova, a što je više od 42/60, na Vas se odnosi slučaj B).


Pitanje
:
Pročitao sam onaj mail vaš i jedno mi nije jasno,dakle rekli ste da ako se skupi 42 boda ne plaća se puna školarina,to se sad misli na upisanih 60 bodova ?
Ja sam upisao 58 bodova i 70 % od 58 je 41 (40.6)bod,a 70 % od 60 je 42 boda,znači li to da više ne vrijedi ono pravilo koliko se bodova upiše pa 70% od upisanih, nego samo da vrijedi položenih 42 boda da se ne plaćapuna participacija??

Odgovor:
Ovo pitanje je riješeno točkom B), koja govori da je granica položenih ECTS bodova potrebnih za neplaćanje pune participacije školarini 42/60 upisanih ECTS bodova, odnosno u Vašem slučaju 41 ECTS bod.


Pitanje:
Ove godine sam upisao 41 bod, a položio 27. Ostao mi je samo jedan predmet (7 ECTS) i završni rad/projekt (5+2 ECTS). Zanima me u koju skupinu studenata pripadam? Jesam li oslobođen participacije jer mi je ostao samo jedan predmet i završni, moram li platiti tih 14 bodova * 133,33 ili sam dužan platiti cijelu školarinu?

Odgovor:
Pošto ste položili 27/41 ECTS bod, što je manje od 42/60 upisanih ECTS bodova, na Vas bi se trebao primijeniti slučaj C), odnosno plaćanje punog iznosa participacije školarini.
Osobno smatram da je ovo ipak previsok iznos participacije za jedan predmet pa ćemo Fakultetskom vijeću predložiti preformuliranu odluku, koja će ići u korist studenata, a koja posebno rješava slučajeve studenata kojima je ostao jedan nepoložen predmet te neobranjen završni ili diplomski rad s pripadajućim seminarima odnosno projektima.


Pitanje:
Ako smo u prethodnoj godini upisali vise od 60 ECTS bodova da li je i dalje uvjet 42 ECTS boda da bi placali po bodovima. Tamo u odluci senata pise samo da je uvjet 42 boda.

Odgovor:
Vaš slučaj propisuje točka B). 42 ECTS boda se odnose na studente koji su upisali 60 ili više ECTS bodova, a granica 42/60 na studente koji su upisali manje od 60 ECTS bodova.


Pitanje:
Studentica sam 1.godine. Godinu sam upisala, kao i sve moje kolege, svih 60 ECTS bodova. U sljedeću akademsku godinu prebacujem jedan predmet koji iznosi 9 ECTS bodova. Jesam li po točki A oslobođena plaćanja poštose radi o jednom neriješenom predmetu ili?

Odgovor:
Sukladno točki A-2), oslobođeni ste plaćanja participacije školarini.


Pitanje:
Studentica sam 2. godine Mat. i inf. U 1. godini sam polozila 43 ECTS boda. U drugoj godini sam polozila 43 boda,od upisanih 62. Ukoliko polozim predmet s 1. godine imat cu 53 ECTS boda. Dakle,trebala bih prinijeti 9 bodova,odnosno 1 predmet. Moram li placati punu participaciju?

Odgovor:
Ako niste položili samo jedan predmet, a ujedno ste upisali 60 ili više ECTS bodova, sukladno točki A-2) ste oslobođeni plaćanja participacije školarini.


Pitanje:
U akademskoj godini 2014./2015. položila sam 55/61 ECTS bodova.Moram li plaćati participaciju školarini?

Odgovor:
Pošto ste ostvarili 55 ECTS bodova, sukladno točki A-1) ste oslobođeni plaćanja participacije školarini.


Pitanje:
Studentica sam druge godine matematike i informatike,i u svakoj akdemskoj godini ostvarila sam po 43.ects boda. Prve godine sam prenijela kolegije Dir i La,a ove godine sam rijesila samo LA. Odlucila sam se prebaciti na informatiku,koliko trebam platiti,tj.trebam li platiti tih 17 ects bodova koje nisam polozila bez obzira sto ce mi se priznati na informatici i koliko ce to ects bodova biti?

Odgovor:
Na ovo pitanje nije moguće dati odgovor bez podatka o broju upisanih ECTS bodova u akademskoj godini 2014./15. te podatka koliko će se ECTS bodova priznati i upisati na novome studiju u 2015./16.
Uvjeti i procedura promjene smjera je definirana člankom 18. Pravilnika o studijima.

Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Monday, 21 September 2015, 7:19 AM
 
Pitanje:
"Ukoliko se upisuje vise od 60 ects bodova npr. 74 ects, a ostvari 55 ects bodova, je li se oslobada placanja participacije skolarine?"

Odgovor:
Pošto ste položili 55 ECTS bodova, sukladno točki A-1) oslobođeni ste plaćanja participacije školarini.

Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Monday, 21 September 2015, 12:35 PM
 

Pitanje:
Ove godine upisujem treću godinu odnosno 72 ECTSa ukupno. Ove kao i prethodne godine ostvarila sam 54 boda od 60 međutim radi se o jednom nepoloženom kolegiju kako prošle tako i ove godine. Znači li to da sam oslobođena plaćanja?

Odgovor:
Sukladno točki A-2) ste oslobođeni plaćanja participacije školarini.


Pitanje:
Moje pitanje je ako sam upisala 74 boda i riješila 49, da li onda plaćam punu školarinu ili po bodu?

Odgovor:
Pošto ste položili 49/74 ECTS boda, odnosno njih 67%, sukladno točki C) plaćate participaciju od 133,33 kn po ECTS bodu kojega ćete upisati u sljedećoj akademskoj godini, što u pravilu iznosi 8.000,00 kn.

Pitanje:
Do kojeg datuma je student duzan platiti participaciju?

Odgovor:
Participaciju je potrebno uplatiti do upisa u sljedeću akademsku godinu.

Pitanje:
Student sam trece godine Matematika informatika i upisao sam 74 boda.Koliko minimalno moram imati bodova da bih bio osloboden placanja pune participacije za sljedecu godinu?

Odgovor:
Sukladno točki A-1), za oslobođenje od plaćanja participacije školarini morate položiti najmanje 55 ECTS bodova.

Pitanje:
Smijesmo mi je kako meni fali 0,0001 doslovno do 70% i ja bi trebala platit punu participaciju,a neko upise 74 boda polozi 55 i on ne mora.Zbilja ne razumim taj princip placanja. Znaci bilo bi bolje da sam upisala 70 bodova i puno manje toga rijesila ali skupila 55 bodova.

Odgovor:
Slažem se s ovom primjedbom i Fakultetskom ćemo vijeću predložiti da se postotak položenih ECTS bodova zaokruži na viši cijeli broj.

Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Tuesday, 22 September 2015, 7:11 AM
 

Pitanje:
"Zanima me da li ja ću ja plaćati školarinu po bodu, upisao sam 27 bodova položio 10, s tim da ako računamo 60*133 = 8000 kn cijela godina, a ja sam faktički upisao manje od pola godine ?"

Odgovor:
Ako Vam je do završetka studija ostalo još tih 17 nepoloženih ECTS bodova, onda se na Vas odnosi točka c), odnosno plaćanje po ponovno upisanom ECTS bodu (17 ECTS × 133,33 kn/ECTS).

Picture of Ante Bilušić
Re: Objašnjenje o participacijama školarini
by Ante Bilušić - Thursday, 24 September 2015, 7:14 AM
 

Pitanje:
"Poštovani profesore, upisala san 52 ects-a i položila svih 52 ects-a znači
trebam platiti 8ECTS-a jel tako?  pitam da budem 100% sigurna
"

Odgovor:
Ne, nego ste sukladno točki A) oslobođeni plaćanja participacije školarini.