Arhiva obavijesti

 
 
Picture of Ante Bilušić
Odluke Senata o participaciji školarini za 2015./16.
by Ante Bilušić - Friday, 18 September 2015, 2:38 PM
 

Na današnjoj je sjednici Senat Sveučilišta u Splitu jednoglasno donio odluku da se pri upisu akademske godine 2015./16. primjenjuje odluka o participaciji školarini koja je vrijedila do sada. Donosimo izvatke iz odluke:

  • redoviti studenti ne plaćaju participaciju ako su u prethodnoj akademskoj godini na tom studiju upisali 60 ECTS bodova, ali su ostvarili manje od 55 ECTS bodova, a nisu položili samo jedan ispit ili završni rad/ispit ili diplomski rad/ispit ili diplomski ispit i diplomski rad, bez obzira na godinu prvog upisa studija;
  • redoviti studenti za akademsku godinu 2015./2016., osim studenata iz prethodne točke, ako u prethodnoj akademskoj godini na tom studiju ostvare manje od 55 ECTS bodova, plaćaju participaciju u troškovima studija kako slijedi:
    - ako u prethodnoj akademskoj godini na tom studiju ostvare manje od 42 ECTS boda plaćaju punu participaciju u iznosu od 8.000,00 kn;
    - ako u prethodnoj akademskoj godini na tom studiju ostvare između 42 i 54 ECTS boda plaćaju razmjerni dio participacije u odnosu na punu participaciju u iznosu od 133,33 kn po nepoloženom ECTS bodu.

Senat će na jednoj od svojih sljedećih sjednica donijeti odluku o participacijama školarini u akademskim godinama 2016./17. i 2017./18.

Također, odlučeno je da upisnina za više godine studija iznosi 350,00 kn.