Arhiva obavijesti

 
 
Saša Mladenović
Dodatni ispitni rok - "Dekanski rok"
by Saša Mladenović - Wednesday, 16 September 2015, 11:57 AM
 

Klasa:602-04/
Ur.broj:2181-204-01-05-

Split, 16. rujna 2014. god.


Iznimno čl. 23. st. 5. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, a na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva dekana,  dekan Fakulteta donosi slijedeću


O D L U K U


Dodatni ispitni rok organizirati će se u srijedu 23. rujna 2015. godine.

Studenti na dodatnom ispitnom roku smiju prijaviti ispit iz samo jednog predmeta i to ako ga u akademskoj godini 2014/2015 nisu prijavljivali četiri puta.

Svi će se ispiti, kada god je to moguće, organizirati u istome terminu.

Na dodatnom ispitnom roku se ne organiziraju ispiti pred ispitnim povjerenstvom.

Prijave za dodatni ispitni rok će biti putem sustava https://mentor.pmfst.hr od 17.09.2015. u 10 sati.

Prijave traju do zaključno 22. rujna (utorak) u 9,00 sati.

Raspored polaganja ispita iz pojedinih predmeta bit će objavljen 22. 09. 2015. do 12,00 sati na stranicama za podršku nastavi.

Zadužuju se pročelnici da zajedno s prodekanom za nastavu koordiniraju organizaciju ispita.


                                                                                                              D e k a n: 


Prof.dr.sc. Ante Bilušić