Arhiva obavijesti

 
 
Picture of Ante Bilušić
Anketa o listi prioriteta pri upisu obaveznih i izbornih predmeta
by Ante Bilušić - Wednesday, 9 September 2015, 12:51 PM
 

Poštovani studenti,

Prije upisa u novu akademsku godinu, a radi optimizacije nastavnog procesa, provodimo anketu među studentima o listi prioriteta pri upisu izbornih i obaveznih predmeta.

Nakon obrade rezultata ankete, izborni predmeti koji imaju mali broj zainteresiranih se neće izvoditi u sljedećoj akademskoj godini. Prag broja zainteresiranih za izvođenje pojedinog predmeta će biti određen nakon ankete.

Rok za rangiranje željenih predmeta je od srijede, 9. rujna 2015. u 13 sati do ponedjeljka, 24. rujna 2015. u 12 sati. Naknadni pristup modulu neće biti dozvoljen!

Ispunjavanje ankete je OBVEZATNO za sve studente koji planiraju sljedeće akademske godinu studirati na PMF-u u Splitu.

Anketi pristupate s ove adrese, a upute su priložene ovoj poruci.


Zahvaljujemo se na suradnji!