Obavijesti Odjela za informatiku

 
 
Picture of Jelena Nakić
Praktikum - Arhitektura računala: Raspored studenata u termine održavanja nastave
by Jelena Nakić - Friday, 28 February 2014, 11:31 AM
 

U prilogu se nalazi raspored studenata koji su na dan 27.02.2014. upisani u ISVU.

Studenti grupe Informatika i tehnika koji će se eventulno naknadno upisati, mogu dolaziti na praktikum u terminu srijedom u 14:15 (SK1).