Arhiva obavijesti

 
 
Saša Mladenović
Statistical physics of liquids: associated and ionic liquids
by Saša Mladenović - Thursday, 9 July 2015, 3:10 PM
 
Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku organizira kolokvij na temu "Statistical physics
of liquids: associated and ionic liquids”. Kolokvij će se održati u petak 10. 07. 2015. u 12:00 h u
predavaonici 08. na PMFu , Nikole Tesle 12.
Izrazito nam je drago predstaviti naše suradnike dr sc. Tomaža Urbiča iz Sveučilišta u Ljubljani i dr.
sc. Auréliena Pereru sa Sveučilišta Pariz 6. Predavanjima će se pridružiti i prof. Miroslav Holovko iz Nacionalne akademije znanosti Ukrajine. 

Više informacije možete naći na internet stranicama Fakulteta i Sveučilišta. 
Predavanja će se održati na engleskom jeziku i svi zainteresirani su dobrodošli. 

L. Zoranić