Obavijesti Odjela za Matematiku

 
 
Picture of Snježana Braić
Demonstrature
by Snježana Braić - Thursday, 26 February 2015, 4:58 PM
 

Drage studentice i studenti,

obavještavam vas da je u tijeku prijava za demonstraturu iz sljedećih matematičkih predmeta:

Linearna algebra,

Diferencijalni i integralni račun I,

Uvod u topologiju,

Osnove geometrije,

Kombinatorna i diskretna matematika,

Matematika II.

Trebat će i demonstrator iz Matematike I, no kako je to predmet iz zimskog semestra te demonstrature će biti organizirane pred ljetni i jesenski ispitni rok, no prijava i za taj predmet je sada. 

Demonstrator kroz dvosatne tjedne vježbe pomaže studentima u savladavanju gradiva. Od predmetnog nastavnika i asistenata koji rade na određenom predmetu će demonstrator dobiti detaljne upute o načinu izvođenja i sadržaju koji će raditi sa studentima.

U prilogu šaljem pravila za izbor kandidata za demonstraturu.


Lijep pozdrav

Snježana Braić