Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored nastave za zimski semestar 2019./2020. - korekcije
by Nikola Marangunić - Sunday, 29 September 2019, 9:16 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,

Objavljen je raspored (s korekcijama prema prijavama preklapanja) predavanja za zimski semestar akademske godine 2019./2020. koji vrijedi od 30.09.2019. do 04.10.2019.

Raspored predavanja objavljen je na sljedećem linku. 

Više informacija i raspored po grupama će biti objavljen na stranici: http://www.pmfst.unist.hr/raspored/

Sve primjedbe možete i dalje slati na raspored@pmfst.hr kako bi otklonili potencijalne probleme te ažurirali raspored. Nova preklapanja će se rješavati kroz tjedan, te na kraju objaviti nova verzija rasporeda koja će vrijediti od 07.10.

Za pregled rasporeda možete koristit i mobilnu aplikaciju EduPage gdje automatski dobijete obavijest o promjeni rasporeda. 

Aplikaciju za Android uređaje možete pronaći na GooglePlay-u:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage

Aplikaciju za Iphone možete pronaći na AppStore-u

https://itunes.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk&ls=1&mt=8

U aplikaciju se upisuje adresa "pmfst.edupage.org" za naš raspored.