Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Predupisi za studente Matematike
by Nikola Marangunić - Monday, 23 September 2019, 9:04 AM
 

Predupisi studenata matematike realizirat će se prema rasporedu kako slijedi:
 
UTORAK, 24.09.2019. u 13.00 sati URED PROČELNIKA B3-34: 1.godina diplomskog studija Matematika i Matematika i informatika -STUDENTI KOJI SU ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ U MOSTARU
 
UTORAK, 24.09.2019. u 13.30 sati URED PROČELNIKA B3-34: 1.godina diplomskog studija Matematika i Matematika i informatika -STUDENTI KOJI SU ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ U ZAGREBI ILI RIJECI
 
SRIJEDA, 25.09.2019. u 9.30 sati URED PROČELNIKA B3-34: 1. godina diplomskog Matematika; Matematika i informatika

SRIJEDA, 25.09.2019. u 10.30 sati URED PROČELNIKA B3-34: 2. godina diplomskog Matematika; Matematika i informatika

ČETVRTAK, 26.09.2019. u 13.00 sati PROSTORIJA B3-36: 1. i 2. godina preddiplomskih studija Matematika; Matematika i informatika

ČETVRTAK, 26.09.2019. u 15.00 sati PROSTORIJA B3-36: 3. godina preddiplomskih studija Matematika; Matematika i informatika