Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Predupisi studenata Fizike, Matematike i fizike, Inženjerske fizike te Fizike i informatike
by Nikola Marangunić - Monday, 23 September 2019, 9:01 AM
 

Predupisi studenata fizike, matematike i fizike, inženjerske fizike te fizike i informatike s mentorima realizirat će se prema rasporedu kako slijedi:
 
Učionica B3-53
Utorak 24.09.2019. u 15:00 upisi u 1. g. diplomskih i
Srijeda 25.09.2019. u 12:00 upisi u 1. g. diplomskih
Četvrtak 26.9.2019. i to za studente koji upisuju:
 - 3. godinu preddiplomskog studija u 11 h;
 - diplomski studij te drugu godinu diplomskog studija u 12 h.