Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Odluka o nastavku studija za studente koji gube pravo studiranja
by Nikola Marangunić - Thursday, 19 September 2019, 4:27 PM
 

Split, 19. rujna 2019.

 

Temeljem članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Vijeće fakulteta je na 165., sjednici održanoj dana 18. rujna 2019., donijelo sljedeću:


O  D  L  U  K  U


I.

Studenti koji, sukladno članku 14. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gube pravo studiranja, mogu podnijeti zahtjev za nastavak studija u akademskoj godini 2019. /2020.

Zahtjev će se odobriti ako studenti ispunjavaju sljedeći uvjet:

-          imaju ostvareno prosječno najmanje 30 ECTS bodova po aktivnim godinama studiranja

 

Zahtjev za nastavak studiranja se predaje do 25. 09. 2019. u Studentsku službu.

 

II.

Studenti iz toč. I. ove Odluke plaćaju participaciju školarine u iznosu od 8.000,00 kuna.

 

                                                                                                    D e k a n

  

 

                                                                                         prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan