Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Odluka o uvjetima upisa predmeta s III. godine preddiplomskog i II. godine diplomskog studija u ak. god. 2019./2020.
by Nikola Marangunić - Thursday, 19 September 2019, 4:16 PM
 

Split, 19. rujna 2019.

 

Temeljem članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Vijeće fakulteta je na 165., sjednici održanoj dana 18. rujna 2019., donijelo sljedeću:

 


O  D  L  U  K  U 

o uvjetima upisa predmeta s III. godine preddiplomskog i II. godine diplomskog studija u ak. god.  2019./2020.

 

        I.            Studenti II godine preddiplomskog studija mogu upisati svih 60 ECTS boda iz III god. studija ako su iz prethodne dvije ostvarili barem 105 ECTS boda (60 ECTS boda iz I. god. i minimalno 45 ECTS boda iz II. god.).

 

     II.            Studenti koji su stekli barem 45 ECTS boda iz I. godine diplomskog studij mogu upisati svih 60 ECTS boda iz II. godine diplomskog studija.

 

                                                                                                    D e k a n

 

                                                                                       prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan