Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Odluka o iznosu upisnine za ak. god. 2019./2020.
by Nikola Marangunić - Thursday, 19 September 2019, 4:04 PM
 

Split, 19. rujna 2019.

 

Temeljem članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Vijeće fakulteta je na 165. sjednici, održanoj dana 18. rujna 2019., donijelo sljedeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

o visini upisnine za ak. god.  2019./2020.

 

 

Svi studenti koji upisuju višu godinu studija ili ponovno upisuju godinu studija,

plaćaju  upisninu u iznosu od 350,00 kuna.

 

 

 

 

                                                                                                D e k a n

 


                                                                                       prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan