Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Obrane završnih i diplomskih radova
by Nikola Marangunić - Sunday, 8 September 2019, 5:54 PM
 

Poštovane kolegice i kolege, 

Završne i diplomske radove u akademskoj godini 2018./2019. je moguće braniti do 27. rujna (do kraja akademske godine).  


Budući da su prijave na razredbeni postupak za upise na diplomske studije od 02. rujna do 23. rujna (https://www.pmfst.unist.hr/upisi/), studenti preddiplomskih studija koji imaju namjeru upisati diplomski studij moraju završni rad (završni ispit) obraniti najkasnije 23. rujna kako bi se mogli prijaviti na razredbeni postupak.