Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu
by Nikola Marangunić - Friday, 30 August 2019, 3:49 PM
 

Odlukom rektora Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragana Ljutića, raspisuju se izbori za Studentski zbor. U prilogu su Odluka i Pravilnik o provedbi izbora.