Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Prijave tema i obrana završnih i diplomskih radova
by Nikola Marangunić - Friday, 21 June 2019, 1:26 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,

krajnji rok za obrane završnih i diplomskih radova prije ljeta i godišnjih odmora je četvrtak 25.7.

Napominjem da su mentori dužni preko moodle sustava i poveznice “Prijava teme završnog/diplomskog rada“ prijaviti temu rada, a zatim, kada je rad spreman za obranu, prijaviti i obranu završnog ili diplomskog rada. Prijava obrane treba biti najmanje 7 dana prije samog datuma obrane kako bi referada mogla pripremiti potrebnu dokumentaciju te izvjesiti obavijest o obrani.

Svim kandidatima puno uspjeha u završnom činu studija!