Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored - ljetni semestar 2018/2019
by Nikola Marangunić - Sunday, 3 March 2019, 1:58 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,

Ljetni semestar 2018./2019. godine počinje u ponedjeljak 04.03.2019

 

Na linku ovdje je objavljen ažurirani raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2018./2019. koji vrijedi od 04.03.2019.

Raspored je ažuriran sukladno primjedbama koje smo dobili i u skladu s mogućnostima.

Sve primjedbe te eventualna preklapanja i dalje možete prijaviti na raspored@pmfst.hr 

Više informacija i raspored po grupama na pojedinim studijima možete pronaći na e-kolegiju na moodlu (Izbornik Za studente – Raspored): http://moodle.pmfst.unist.hr/course/view.php?id=421

Ako postoje preklapanja u rasporedu, studenti mogu zamijeniti grupe.

 

Za pregled rasporeda možete koristit i mobilnu aplikaciju EduPage gdje automatski dobijete obavijest o promjeni rasporeda. 
Aplikaciju za Android uređaje možete pronaći na GooglePlay-u:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage


Aplikaciju za Iphone možete pronaći na AppStore-u
https://itunes.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk&ls=1&mt=8
U aplikaciju se upisuje adresa "pmfst.edupage.org" za naš raspored.