Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Sistematski pregledi - Fizika, Matematika, Matematika i fizika, Informatika i tehnika
by Nikola Marangunić - Wednesday, 23 January 2019, 11:46 AM
 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije, SLUŽBA ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU, Ispostava BRDA – RAVNJE NJIVE poziva studente prve godine sveučilišnih preddiplomskih studija na obvezan sistematski pregled u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, prilagodbe na studij, te utvrđivanje zdravstvenih rizika.

Potrebno je donijeti:

  • zdravstvenu iskaznicu
  • medicinsku dokumentaciju ukoliko imate zdravstvenih poteškoća
  • indeks

 Za sve informacije javiti se u ambulantu na br.tel.  021/ 506 651.

NADLEŽNI LIJEČNIK:

Dr.med. Jelica Perasović, spec.školske i sveučilišne medicine

Božana Jurko, bacc. med.teh.

Sistematski pregledi obavljaju se kod nadležne liječnice u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu  u Splitu, na adresi Hercegovačka 40. (pokraj Kauflanda), prema rasporedu u prilogu za PONEDJELJAK 28.01. (Fizika), SRIJEDA 30.01. (Matematika), ČETVRTAK 31.01. (Matematika, Matematika i fizika), PONEDJELJAK 04.02. (Informatika i tehnika) i Utorak 05.02. (Informatika i tehnika).

NAPOMENA: Studenti koji su zbog kolokvija, ispita ili nekog drugog objektivnog razloga spriječeni doći u zakazanom terminu trebaju se obratiti u ambulantu za dogovor oko alternativnog termina.