Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Prezentacija djelatnika tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d.
by Nikola Marangunić - Tuesday, 4 December 2018, 1:31 PM
 

U petak, 07.12.2018. godine 12:00 sati u amfiteatru A-0-1 će djelatnici tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. prezentirati svoje područje rada i mogućnost obavljanja studentske prakse. 
Pozivaju se svi zainteresirani studenti, a posebno studenti 3. godine preddiplomskih studija  te studenti 2. godine diplomskih studija da prisustvuju predavanju i upoznaju se sa mogućnostima prakse i potencijalnog budućeg zaposlenja.