Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored - zimski semestar 2018./2019.
by Nikola Marangunić - Friday, 2 November 2018, 8:00 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,
Na linku ovdje objavljena je konačna verzija rasporeda predavanja za zimski semestar akademske godine 2018./2019. koji vrijedi od idućeg tjedna do kraja semestra.
 
Više informacija i raspored po grupama na studijima možete pronaći na stranici:http://www.pmfst.unist.hr/raspored/